Vill du veta mer? Ring oss på: 0470-700880

Så här ansöker du om elhojsbidrag

Så, då är miljöbidraget beslutat och driftsatt. Sedan den 2 februari går det nu att ansöka hos Naturvårdsverket om en elfordonspremie för alla som köpt en ny elmotorcykel, elmoped eller elcykel efter den 20 september 2017. Ja, bidraget betalas även ut retroaktivt och det är fritt fram för alla att söka, men det finns även en del att tänka på.

Så stort är bidraget

Bidraget är på 25 % av kostnaden med ett tak på 10 000 kr per fordon. Regeringen har avsatt 350 miljoner kronor årligen under perioden 2018-2020 och utsett Naturvårdsverket till den myndighet som ska hantera och fördela bidragen.

Naturvårdsverket fördelar medel till dem som har rätt till bidrag i den ordning som ansökningarna inkommer. Bidragen betalas ut så länge det finns budget kvar. Om pengarna tar slut inväntar Naturvårdverket ett nytt budgetbeslut från regeringen innan nya bidrag kan godkännas.

Här kan du läsa mer om och söka bidraget direkt hos Naturvårdsverket