Vill du veta mer? Ring oss på: 0470-700880

Den nya tidens traktor har blivit omåttligt populär. Inte bara i skogen eller som terrängfordon, utan även som ett praktiskt och roligt transport- och nöjesfordon.

Om den gamla hederliga traktorn var bondens bästa multiredskap i lantbruk och skog är ATV:n något av landsbygdsbons bäste vän.

Mångsidig som få

ATV står för All Terrain Vehicle, alltså terrängfordon för all slags terrängkörning, och är en fyrhjulig motorcykel som många gånger kan ersätta en traktor och köras på allmän väg. Med vilken behörighet, på vilka vägar och hur fort dessa fyrhjulingar får köras är dock en fråga om hur ATV:n är registrerad:

Terränghjuling

Terränghjulingar har inga begränsningar i hur fort de får gå, men får inte köras på allmän väg, bara på enskilda vägar. Men det finns undantag. Den som vid färd med ett sådant terrängmotorfordon behöver korsa en väg som inte är enskild får göra det via den kortaste lämpliga sträckan. Detsamma gäller om det med hänsyn till terrängförhållandena är nödvändigt att färdas på vägen. Vid färd på väg får fordonet köras högst i 20 km/timmen.

Förare av en terrängskoter, som är en terränghjuling under 450 kg, ska bära hjälm och ha förarbevis eller ett körkort eller traktorkort som är taget före den 1 januari 2000.

Transportstyrelsen om Förarbevis för terränghjuling

Motorcykel

Motorcykelregistrerade eller vägregistrerade ATV får köras på allmän väg i högst 90 km/h med B-körkort och har besiktningskrav. Hjälmkrav för förare och passagerare.

Traktor

Det finns två typer av traktor-registreringar – Traktor A och Traktor B. Traktor A får gå och köras i högst 40 km/h, behöver inte besiktigas och får köras på AM/traktor-kort.

Traktor B får gå hur fort som helst men får bara köras i upp till 50 km/h och kräver B-körkort.