Vill du veta mer? Ring oss på: 0470-700880

Så här stryps en mellanklassare

-

2013-08-25

Motorcyklar med ett effekt/vikt-förhållande under 0,2 och en effekt på under 35 kW klassas automatiskt som begränsade och kan köras som mellanklassare med den nya A2-behörigheten från 18 års ålder. Men det går även att strypa en motorcykel med högre effekt så att även den kan klassas som begränsad.

Det går dessutom att minska strypningen på många av de motorcyklar som tidigare strypts till 25 kW så att även de klarar de nya reglerna med en strypning anpassad till 35 kW.

En förutsättning är dock att effekt/vikt-förhållandet hålls under 0,2 vilket ger en minimivikt på 175 kg vid 35 kW. Ett annat krav är att motorcykelns ursprungseffekt inte överstiger 70 kW.

Allt som krävs är en strypning av motorn, ett monteringsintyg som visar att strypningen gjorts på ett korrekt sätt samt en registreringsbesiktning.

Vill du ha hjälp med att klassa om en ostrypt eller en motorcykel som begränsats till 25 kW till en mellanklassare på 35 kW?

Vi kan hjälpa dig med allt från goda råd till strypningssatser, intyg och registreringsbesiktningar.